az élet

AZ ÉLET ÜZEMANYAGA A HIDROGÉN!

AZ ÉLET ÜZEMANYAGA A HIDROGÉN!

Szent-Györgyi Albert: Az élő állapot (részlet)

“Több mint tíz éven át munkámat a 2H+O=H2O, látszólag egyszerű reakció mechanizmusának a felderítésére szenteltem. A kísérletek a legkülönfélébb eredményekre vezettek, mint például vitaminok felfedezésére, izolálására és identifikálására, a C4 dikarbonsavak katalitikus jellegének a felfedezésére, stb.
Szerteágazásuk dacára ezek az eredmények szorosan kapcsolódnak a központi problémához, a 2H+O=H2O reakció mechanizmusához.

Wieland szerint, akinek a nézetét nagy mennyiségű modern irodalom támasztja alá, a tápanyagmolekula oxidációja a H-atomok lehasításából áll. Az egész tápanyagmolekula lényegében csak kis rész hidrogénből áll, szénatomjai a fogasok, amelyekre a H-atomok “fel vannak akasztva”. Hogy Wieland nomenklatúráját használjuk, a tápanyagmolekula egy “H-donor”. Ezért ebben a könyvben a tápanyagot egyszerűen “donornak” fogom nevezni. Az első gépezetet a donor által leadott H oxidációja hajtja. Magasabb rendű szervezetekben ez a reakció az energia egyetlen végső forrása, amely tehát csak egy fűtőanyagot ismer: a hidrogént.

A hidrogén az élet üzemanyaga.

A H2-nek H2O-vá oxidálása 68 000 kalóriát szolgáltat, és ilyenformán egyike a kémikusok számára ismeretes, energiában leggazdagabb reakcióknak.
A biológiai oxidációnak nem az a célja, hogy ezt az energiát felszabadítsa. A cél az, hogy oly módon szabadítsa fel ezt az energiát, hogy átvihető legyen az energiát igénylő sejtfolyamatok számára. A hővé alakult energia az élő gépezet számára elveszett. Úgy látszik, hogy az egyetlen H-atom oxidációja során felszabaduló energiamennyiség túlságosan nagy ahhoz, hogy a sejt bánni tudjon vele. Ezért a sejt más utat igényel.

A H tehát nem egyesül rögtön az oxigénnel, amely egyesülés a teljes energiát szolgáltatná, hanem sorban egymás után egy sereg anyaghoz kapcsolódik hozzá. Valamennyi új lépés során energia szabadul fel. Így a H darabonként oxidálódik, és az energia felszabadulása eloszlik egy hosszú reakciósorozat mentén. A H-atomnak ez a darabonként bekövetkező elégése a biológiai oxidáció egyik alapvető elve, és munkámnak az volt a célja, hogy hozzájáruljon ennek jobb megértéséhez.”

Ha szeretne a Lourdes hidrogénesvíz készítő automatáról többet megtudni, kattintson az alábbi linkre.